δεδικαιωμένα

δεδικαιωμένα
δικαιόω
set right
perf part mp neut nom/voc/acc pl
δεδικαιωμένᾱ , δικαιόω
set right
perf part mp fem nom/voc/acc dual
δεδικαιωμένᾱ , δικαιόω
set right
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”